Kontakt
Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych - Eugeniusz Derda
Rzerzęczyce ul. Ogrodowa 21
42-270 Kłomnice
tel. kom. 0 605 593 821, 0 508 314 718
tel. dom. (034)3281252, fax (032)3281252
e-mail:derda1@wp.pl
Mapka dojazdowa